WSA Research onderzoekt Kwaliteit van Leven & Lifestyle
Op Weg Naar Optimale Gezondheid
Abonneren

Direct op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op deze website?

Inloggen?

Alleen als u wilt reageren op artikelen dient u eerst ingelogd te zijn. Natuurlijk worden uw gegevens nooit aan anderen bekend gemaakt!

Ga direct naar
U vindt WSA Research ook op:
kijk ook op

Zorg van het Rijk naar de Gemeente, per 1 januari 2015 vallend onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente waar u woont, betekent in veel gevallen een vermindering van zorg - omdat er ook bezuinigd moet worden. Kennelijk gaat de regering ervan uit dat bezuinigingen op zorg gepaard gaan met tenminste het handhaven van het zorgniveau.... terwijl in de zorg heel veel te verteren valt!

De Gemeente houdt met u een 'keukentafelgesprek'. Om te bepalen hoeveel zorg u nodig hebt. Let wel, ambtenaren(!) komen uw zorgbehoefte bepalen! Om een lang verhaal kort te maken:

1> ALS U HE NIET EENS MET WAT U AANGEBODEN WORDT MELDT U DAT TIJDENS HET KEUKENTAFELGESPREK. Dan wordt in het gespreksverslag uw niet-eens zijn vermeld!

2> U gaat bezwaar maken tegen de beslissing die de Gemeente u meedeelt!

3> Mogelijk gaart u in beroep als de Gemeente niet tegemoet komt aan uw bezwaar.

Lees HIER alles over de procedure - en wat u kunt doen .

 

Reacties

Een marinevaartuig is met zeer slecht weer op zee. De kapitein besluit terug te gaan naar de haven. Na de draai klinkt vanaf de radar: 'tegenligger op ramkoers'. De kapitein brult door de storm "zeg die ander dat hij een andere koers gaat varen". De boodschap komt over, en direct komt er antwoord terug: "nee, u moet een andere koers varen". Kapitein wordt boos: "zeg hem dat wij een oorlogsschip zijn en dat wij hem kunnen uitschakelen". Komt er antwoord terug: 'ik ben een lichtboei voor de ingang van de haven'.

Zoiets heet een paradigma shift: de wereld ziet er opeens anders uit! Ook voor de patiënten - op enig ogenblik jij dus - verandert de wereld door wijziging van hoe artsen en ziekenhuizen over hun prestaties en hun houding naar de patiënt toe denken!

Op 10 oktober 2014 is er in Nijmegen de 4e conferentie IQ healthcare - Nothing about me without me - waar is de patiënt in de zorg? 

De conferentie biedt een interessant programma met onderwerpen als 'patiënten een sleutelrol spelen bij het oplossen van overbehandeling en onhoudbare kostengroei in de zorg', 'hoe het is om patiënt te zijn als dokter'. In het programma komen verschillende patiënten aan het woord, want nothing about you, without you.'. De rol van patiënten in de zorg. Waardige zorg voor de kwetsbare mens. Met twee parallel sessies over het thema: "waar is de patiënt?" Wat steeds weer op valt is dat het in de gezondheidszorg te weinig draait om de patiënt en het teveel gaat over de professionals. Het systeem is rond het aanbod georganiseerd en in dat systeem wordt de eindgebruiker nogal eens als sluitpost gezien. Recente wetenschappelijk inzichten tonen echter aan dat deze situatie in belangrijke mate onveilige situaties in de zorg, overbehandeling en explosieve kostengroei veroorzaakt. De stelling van de dag is als we beter naar de patiënt luisteren, excelleert de zorg.

Voor WSA Research betekent het bovenstaande een paradigma shift......

 

Reacties

Het door het Miisterie van VWS geopende Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) is in het leven geroepen om klachten over 'de zorg'in Nederland te melden waar geen gehoor voor wordt gevonden bij de zorgverlener en/of ook niet bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Eventueel anoniem. De bedoeling is, dat de enige instantie in Nederland die er iets mee moet doen (IGZ), er ook iets mee doet! Het LMZ maakt dagelijks(!) een overzicht van de klachten, waar beschikbaar met vermelding van de naam / namen van de zorgverleners, en stuurt dat naar de IGZ.

Wie dan bijhoudt wat er met de klachten gebeurt is niet duidelijk. Feit blijft, dat het Ministerie van VWS kan weten hoeveel en welke klachten er zijn, en kan controleren of er tot tevredenheid van de klager daadwerkelijk iets mee wordt gedaan of dat de klacht ongegrond blijkt.

De KNMG uit kritiek op de gevolgde werkwijze van het LMZ.  Drie problemen: "Dit gebeurt zonder schriftelijke machtiging van de klager en zonder voorafgaande verificatie van de klacht. Ook is geen correctieregeling getroffen.".

Kennelijk mist de KNMG de visie en missie van het LMZ!Reacties